Inboedelverzekering auto | Extra protection | Fiat Professional

Verzekering Extra Protection

Ik wil een maximale bescherming tegen diefstal, brand of onherstelbare schade aan mijn wagen door een ongeval.

De verzekering Extra Protection biedt mij de volgende voordelen:

  • •   De mogelijkheid om mijn koopkracht te behouden, zodat ik een nieuwe wagen kan kopen
  • •   Bescherming van het gezinsbudget bij een onvoorzien schadegeval
  • •   Financiële zekerheid vanaf het eerste jaar en gedurende de hele looptijd van mijn krediet (maximaal 5 jaar)

Concreet: de verzekering Extra Protection biedt mij een financiële aanvulling en betaalt een steeds groter en vooraf bepaald deel van mijn lening terug bij een schadegeval. Concreet betekent dit dat de vergoeding 10 tot 25% van het geleende kapitaal zal bedragen, naargelang de leeftijd van mijn wagen op het moment van het schadegeval.

Bijvoorbeeld: ik heb een autolening van € 10.000 en mijn wagen wordt bij een ongeval onherstelbaar beschadigd. Financial Services vergoedt dan 20% van het gefinancierde bedrag, dus € 2.000.

Ik besluit deze verzekering telefonisch aan te vragen op het nummer 02/508.01.22, van maandag tot en met vrijdag van 9 uur tot 17 uur.

Ik wil alle details van mijn verzekering kennen, dus lees ik de algemene voorwaarden hier.

Laurent, 32 jaar, gehuwd

Ik had mijn wagen nog maar een paar maanden toen ik hem uitgebrand terugvond. Mijn autoverzekering heeft mij een vergoeding betaald, maar omdat ik nog een deel van de lening moest terugbetalen, kon ik niet meteen een andere wagen aanschaffen.

Gelukkig had ik een Extra Protection verzekering afgesloten. De terugbetaling (tot 25% van het geleende kapitaal) heeft me uit de brand geholpen en mijn nieuwe wagen is nu besteld. Bovendien vult de verzekering Extra Protection mijn omnium prima aan, want ze dekt mijn lening en de omnium van mijn wagen.

Hartelijk dank!

U vindt hieronder een tabel met de tussenkomstpercentages terug.*

*De verzekeraar keert aan de begunstigde een geldelijke vergoeding uit die een percentage van het geleende bedrag bedraagt:

  Jaar waarin de gedekte schade optreedt Vergoeding
1ste jaar 10% van de geleende som
2de jaar 15% van de geleende som
3de jaar 20% van de geleende som
4de tot 5de jaar 25% van de geleende som

Financial Services is de commerciële benaming van Alpha Credit N.V., Kredietgever – Ravensteinstraat 60/15, 1000 Brussel
R.P.R. Brussel – B.T.W. BE 0445.781.316, toegelaten als verzekeringstussenpersoon onder het nummer F.S.M.A. 022051A.

​​​​​​​​​