Diensten

Verzameling van voertuigen buiten gebruik

Het milieu beschermen en eerbiedigen

Al jaren zet Fiat Group Automobile zich in om het milieu te beschermen, enerzijds door zijn productieprocessen constant te verbeteren en anderzijds door producten te maken die steeds beter samengaan met het milieu.

Om er zeker van te zijn dat klanten de best mogelijke service krijgen conform de milieuwetgeving, en als reactie op de Europese Richtlijn 2000/53/EC inzake voertuigen buiten gebruik, heeft Fiat Group Automobiles een netwerk van verzamel- en vernietigingspunten opgebouwd voor wagens buiten gebruik en bedrijfswagens.

Specifiek stelt de wet inzake wagens buiten gebruik – die in Italië in voege trad via Wetsbesluit nr. 209 van 14 juni 2003 in navolging van de Europese richtlijn (2000/53/EC) – dat alle constructeurs en importeurs van nieuwe wagens door hen op de markt gelanceerde en afgedankte wagens moeten verzamelen, met het doel om het milieu met nog meer respect te behandelen.

De verzameling van wagens buiten gebruik moet kosteloos gebeuren voor de houder of eigenaar van het voertuig en is van toepassing op alle voertuigen voor personenvervoer met tot negen zetels en een maximum toegestaan gewicht van 3,5 ton.

De wet bepaalt ook dat constructeurs en importeurs van nieuwe wagens, samen met andere financiële operatoren in de sector, de doelstellingen voor het recycleren en verzamelen van 85% in gewicht tegen 2006 en 95% in gewicht tegen 2015 moeten respecteren. Sinds juni 2002 moet de recyclage kosteloos gebeuren voor de eigenaars van wagens die in hetzelfde jaar of later geregistreerd werden, en sinds 2007 moet het recyclageproces kosteloos gebeuren voor de eigenaar van de wagen, in welk jaar die ook werd geregistreerd.

Om uw gebruikte Fiat-bedrijfswagen zonder extra kosten af te leveren (exclusief de som verschuldigd aan de openbare instantie voor de registratie van wagens om de wagen uit te schrijven en de transportkosten) gaat u langs bij één van de verzamel- en vernietigingspunten van Fiat, die allemaal geselecteerd werden om een service te garanderen die overeenkomt met de kwaliteitsnormen voor de verzameling, de verwerking en de recuperatie van recycleerbaar materiaal, met respect voor het milieu.

Als u een nieuwe bedrijfswagen van Fiat koopt, dan kunt u uw oude gebruikte Fiat terugbrengen naar het dealership waar u uw wagen hebt gekocht.
Het besluit heeft nog enkele voorwaarden waaraan voldaan moet worden om een voertuig gratis te kunnen laten ophalen:
- het moet gebracht worden naar om het even welk centrum voor gratis ophaling zoals aangegeven door de constructeur;
- het moet volledig zijn, d.w.z. het moet de essentiële elementen hebben, zoals de motor, de transmissie, het koetswerk, de elektronische regeleenheden en de katalysator;
- het voertuig moet vrij zijn van extra afval (bv. huis- en tuinafval, extra banden, enz.).

Het netwerk van verzamel- en vernietigingspunten van Fiat verandert continu om een grotere dekking in het land te bekomen en om onze service verder te verbeteren.
U kunt de lijst met punten die deel uitmaken van het netwerk van Fiat-dealerships terugvinden door te bellen naar het gratis telefoonnummer 00800 2532 0000.